A l’atenció de les candidatures a Rector de la UPV

És innegable la pressió que la vida humana exerceix sobre els ecosistemes i els profunds impactes ambientals que es deriven. El canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat, la toxicitat, la disminució dels recursos no renovables, etc. amenacen l’equilibri dels ecosistemes, i el desenvolupament social i la qualitat de vida a curt i mitjà termini.
Davant això, les organitzacions socials tenen l’imperatiu moral de prendre postura i sumar-se al compromís dels Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS) i les seues metes, com a referent universal. En particular, les universitats han de dirigir les seues activitats essencials de formació, investigació, transferència i gestió a la contribució dels ODS.

Les accions que es realitzen a les aules i laboratoris universitaris tenen un potencial multiplicador en la societat en el present i en el futur. Apostar per una formació, investigació i transferència en aquesta línia és multiplicar les oportunitats d’afavorir la transició ecològica, fins i tot fer créixer de manera exponencial aquestes oportunitats.
11 càtedres de la Universitat Politècnica de València (UPV), signants d’aquesta proposta, hem acordat dirigir a la comunitat universitària i als seus gestors la nostra demanda que la UPV siga exemplar en la defensa i consecució dels ODS. Per descomptat, també manifestem el nostre compromís amb aqueixos mateixos objectius. En particular, ens enfoquem a aquells que coneixem millor i on podem aportar més, els relacionats amb la Transició Ecològica, encara que indubtablement interaccionen amb la resta de ODS.

Amb l’objectiu d’impulsar un procés de canvi que reoriente encara més tant la gestió universitària, com el servei que la UPV presta a la societat, volem llançar una sèrie de qüestions que, sense ànim de ser exhaustives, donen lloc a una reflexió sobre els ODS per a la Transició Ecològica en la nostra universitat:

– Quins objectius institucionals s’adquireixen en relació amb la Transició Ecològica i com es facilitarà la governança per a la seua consecució?

– Quines activitats per a la Transició Ecològica es promouen i promouran en la UPV? Quines metes de Transició Ecològica es desitja aconseguir en l’àmbit de la UPV?

– Quines activitats per a la Transició Ecològica es promouen i promouran fora de la UPV? Quines metes de Transició Ecològica es desitja aconseguir fora de la UPV?

– Com es preveu utilitzar la informació que genera i conserva la Unitat de Medi Ambient de la UPV per a usar-la per a la Transició Ecològica? Com es traurà profit a aqueixes dades? S’afegiran al catàleg de dades obertes de la UPV perquè la comunitat universitària puga prendre decisions informades, avalades per aquestes dades?

– Quines mesures es plantegen d’eficiència en el consum de materials, d’energia, d’aigua, i en la generació de residus, emissions i abocaments?

-Quines propostes hi ha perquè en l’àmbit d’influència directa de la UPV s’apliquen criteris ecològics? Per exemple, en les licitacions, compres, concessions, gestió d’actius, etc. Es plantegen incorporar pautes de contractació responsable en els serveis al campus? (com el servei d’àpats, però no solament)

– Quin impuls a la formació, investigació i transferència de noves formes d’organització, tecnologies o informació es promouran per a una transició ecològica de l’economia?

En particular, ens preocupa:

a) Com promoure una transició, dins de la universitat, cap a un sistema alimentari sostenible, que incloga una cultura de nutrició sana i responsable entre el nostre alumnat i el conjunt de la comunitat universitària i que contribuïsca a reduir el desaprofitament alimentari?

b) Com donar suport a la preservació de l’Horta de Vera, i alhora impulsar l’Agromuseu i les parcel·les propietat de la UPV cap a un model pedagògic que done suport a la transició ecològica?

c) Com s’incorporarà en les titulacions universitàries d’una manera efectiva l’aprenentatge de competències per al desenvolupament sostenible en la formació de persones que en els seus futurs llocs de treball continuen contribuint a la transició ecològica i que ho facen ja, des del minut zero, com a ciutadania crítica?

d) Es plantejaria la possibilitat d’una iniciativa público-privada en la qual la UPV poguera participar en una comunitat energètica a la ciutat de València, i que poguera fins i tot contribuir a combatre la pobresa energètica de famílies vulnerables en edificis/barris circumdants d’ús residencial?

Comments are closed.