La Mujer en la Pesca Valenciana

La Mujer en la Pesca Valenciana

El paper de la dona en la pesca és un tema que suscita un creixent interès als darrers anys. No obstant això, és molt més complex d’analitzar del que sembla a primera vista. La raó és que bona part del treball realitzat per les dones a la pesca és invisible per a la resta de la societat i sol escapar als mecanismes de registre i control dels organismes oficials.

La visió tradicional de la pesca com un sector amb homes embarcats i unes poques dones realitzant funcions menors al port, amaga una realitat molt més complexa. No és senzill quantificar el pes de la dona en la pesca perquè a sovint la frontera entre el treball i la llar és difusa; els contractes són escassos i, en massa ocasions, la desagregació de les dades per gènere, simplement, no existeix.

A nivell mundial, les estimacions parlen d’uns 2’1 milions de dones participant en la pesca a petita escala i en un percentatge de pescadores que estaria al voltant del 13% del total. A nivell espanyol, dels vora 38.000 pescadors embarcats, al voltant d’un 3’1% serien dones. Ara bé, també cal tenir en compte que les dones són al voltant del 27% de la mà d’obra en aqüicultura, el 97% en el marisqueig o el 80% en la indústria del processat de peix. En tot cas, aquestes xifres oficials continuen amagant bona part de la feina invisible que realitzen les dones en la pesca, reparació de xarxes, aprovisionament de les barques, preparació del peix per a la venda, bona part del treball administratiu…

Els recents canvis en les estadístiques oferides per l’Institut Social de la Marina (ISM) han permés visibilitzar algunes de les activitats més feminitzades (com les mariscadores a peu o les Neskatilles*). No obstant, aquestes tasques se circumscriuen a l’Atlàntic i el Cantàbric, i han tingut poc o cap efecte en la visibilització de les dones en la pesca mediterrània. En aquesta línia, es continua reivindicant el reconeixement legal de figures com les xarcieres o les poseres.

En visibilitzar la tasca de la dona en la pesca i en reivindicar els seu reconeixement legal, han tingut un paper destacat les associacions de dones de la pesca, tant a nivell nacional (ANMUPESCA) com a nivell valencià (ADOMAR), així com altres institucions promogudes des de la mateixa administració, com la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero. De fet, alguns passos van donant-se en el reconeixement oficial de les dones en la pesca, però encara continuen havent molts aspectes a millorar, donat que més enllà de les xifres oficials continuen havent moltes tasques majoritàriament femenines i a sovint lligades a la cura (del vaixell, de la tripulació, de la documentació…) que romanen ocultes i que són indispensables per a la pesca. Altra tasca important és la pròpia conscienciació, donat que a sovint es detecta que la pròpia dona no reconeix les seues tasques com un veritable treball, sinó com una extensió de les obligacions domèstiques.

En definitiva, és important reconèixer, quantificar i valorar el rol jugat per les dones en la pesca, però tot açò passa per canviar la visió de la pesca com un simple sector extractiu. El sector pesquer és molt més complex. La pesca ni comença ni acaba amb la captura del peix. La pesca engloba tota una sèrie de tasques abans i després de la pesca, tant a bord com en terra, tasques portades a terme per homes i dones. La pesca és una forma de vida amb uns trets característics i una realitat social particular, on les fronteres entre treball, família i comunitat molt a sovint són subtils.

Paloma Herrera

Dpto Economía y Ciencias Sociales, Escuela Politècnica Superior de Gandia

Lluís Miret

Dpto Economía y Ciencias Sociales – ADE – Universitat Politècnica de València

*Les neskatilles són una figura dels ports de Biscaia que normalment són familiars dels mariners i que s’encarreguen de rebre els vaixells quan arriben al port. Elles són les que descarreguen el vaixell, porten la mercaderia a la venda, la venen, i s’encarreguen de l’aprovisionament de tot el que el vaixell necessita per tornar a la mar. Una figura similar als ports del Mediterrani són les poseres.

Comments are closed.